Exploding Atoms

Logická hra která se hraje na normální šachovnici. Na každém políčku je jedno atomové jádro, které může patřit jednomu z hráčů a mohou kolem něj obíhat elektrony. Na počátku hry nepatří žádné jádro nikomu a nikde nejsou žádné elektrony. Hráči se střídají, v každém tahu jeden z nich přidá elektron k některému ze svých atomů, případně k atomu dosud neobsazenému (který si tím přivlastní). Pokud tak počet elektronů dosáhne kritického množství (to je rovno počtu sousedů daného atomu, tedy 2 pro rohové atomy až 4 pro vnitřní), atom exploduje a jeho elektrony se rozletí do všech směrů k sousedním atomům, které tak rovněž připadnou táhnuvšímu hráči a případně také explodují atd. Hráč prohrál, přijde-li o všechny své atomy nebo nejsou-li volné žádné atomy.

Ve hře lze nastavit velikost hracího pole a počet hráčů i počítačů.

Hra je naprogramována v C++ s Qt 4. Hra vznikla jako započtový program do předmětu Programování I na MFF UK v roce 2010.

Stáhnout:

Windows:
32 bit

Linux:
32 bit | 64 bit

Zdrojový kód:
Zdrojový kód