Abstrakt: Práce se zabývá implementací aplikace pro vytvoření 2D her založených na simulaci reálné fyziky. Hru lze vytvořit bez znalosti programování. Je navrženo vizuální skriptování pro definici chování objektů ve hře, které je jednoduše rozšířitelné. Herní objekt je popsán konečnými automaty. Ve stavech se na virtuální ploše spojují uzly s předdefinovaným chováním. Je provedeno porovnání s podobnými aplikacemi. Práce obsahuje ukázkový projekt, který demonstruje schopnosti aplikace a vizuálního skriptování.

Více informací zde

 Video tutoriál a hraní ukázkového projektu:
 Videa na YouTube

2D Platform Game Creator (instalace)
Ukázkový projekt
Přehled uzlů ve vizuálním skriptování (v angličtině)
Bakalářská práce (text)

Kompletní příloha bakalářské práce
Obsahuje program, instalaci, ukázkový projekt, zdrojový kód, video tutoriál, dokumentaci, přehled uzlů a text.

Source Code Icon

Zdrojový kód:
Zdrojový kód na GitHub