Master’s study

Master’s thesis: Inspiration-triggered search: Towards higher complexities by mimicking creative processes

Universität Paderborn, 2014 – 2015
Course Title
Swarm Intelligence

  • Project: Swarm Robotics: Collective Decision Making with Heterogeneous Agents
Recent Results in Swarm Intelligence

Machine Learning II
Faculty of Mathematics and PhysicsCharles University in Prague, 2012 – 2015
Course Title (Czech title)
Artificial Intelligence I (Umělá inteligence I)
Artificial Intelligence II (Umělá inteligence II)
Seminar on Artificial Intelligence I (Seminář z umělé inteligence I)

Seminar on Artificial Intelligence II (Seminář z umělé inteligence II)

  • Project: Bio-Inspired SAT
Compiler Principles (Principy překladačů)
Complexity I (Složitost I)
Computability I (Vyčíslitelnost I)
Computer and Cognitive Sciences I (Informatika a kognitivní vědy I)
Computer and Cognitive Sciences II (Informatika a kognitivní vědy II)
Concepts of modern programming languages (Koncepty moderních programovacích jazyků)
Constraint Programming (Programování s omezujícími podmínkami)

  • Project:  Minimal perturbation problem of hotel scheduling
Data Structures I (Datové struktury I)
Evolutionary Algorithms I (Evoluční algoritmy I)
Evolutionary Algorithms II (Evoluční algoritmy II)
Evolutionary Robotics (Evoluční robotika)

  • Project: Coevolution (1 prey, 2 predators)
Human-like artificial agents (Umělé bytosti)

  • Pogamut Cup 2013 – 3rd place, YouTube (Pogamut Cup is a competition of autonomous bots in deathmatch mode in Unreal Tournament 2004.)
Introduction to Software Engineering (Úvod do softwarového inženýrství)
Mathematical Structures (Matematické struktury)
Methods of Mathematical Statistics (Metody matematické statistiky)
Natural computing for learning and optimisation (Přírodní algoritmy učení a optimalisace)
Neural Networks (Neuronové sítě)

  • Project: Human Activity Recognition Using Smartphones
Neural Networks Implementation I (Implementace neuronových sítí I)
Neural Networks Implementation II (Implementace neuronových sítí II)
Object and Component Systems (Objektové a komponentové systémy)
Planning and Scheduling (Plánování a rozvrhování)
Programming in Parallel Environment (Programování v paralelním prostředí)
Recommended Programming Practices (Doporučené postupy v programování)
Software Development and Monitoring Tools (Nástroje pro vývoj a monitorování software)
Software System Architectures (Architektury softwarových systémů)

Bachelor’s study

Bachelor’s thesis: 2D Platform Game Creator

Faculty of Mathematics and PhysicsCharles University in Prague, 2009 – 2012
Course Title (Czech title)
Algebra I (Algebra I)
Algorithms and Data Structures I (Algoritmy a datové struktury I)
Algorithms and Data Structures II (Algoritmy a datové struktury II)
Automata and Grammars (Automaty a gramatiky)
C# Language and .NET Framework (Jazyk C# a platforma .NET)
Advanced .NET Programming (Pokročilé programování pro .NET)

Programming in C++ (Programování v C++)

C++ and C Advanced Programming (Pokročilé programování v C++ a C)
Combinatorics and Graphs I (Kombinatorika a grafy I)
Computer Graphics I (Počítačová grafika I)

Computer Networks I (Počítačové sítě I)
Data Organisation and Processing I (Organizace a zpracování dat I)
Database Systems (Databázové systémy)
Discrete Mathematics (Diskrétní matematika)
Introduction to UNIX (Úvod do UNIXu)
Java (Java)

Linear Algebra I (Lineární algebra I)
Linear Algebra II (Lineární algebra II)
Mathematical Analysis I (Matematická analýza I)
Mathematical Analysis II (Matematická analýza II)
Mathematical Analysis III (Matematická analýza III)
Non-procedural Programming (Neprocedurální programování)
Optimization methods (Optimalizační metody)
Principles of Computers and Operating Systems (Principy počítačů a operačních systémů)
Probability and Statistics (Pravděpodobnost a statistika)
Programming I (Programování I)

Programming II (Programování II)

Propositional and Predicate Logic (Výroková a predikátová logika)
XML Technologies (Technologie XML)